• Za dozvolu 800 evra

   • 22. Septembar 2011.
   • Izvor: www.novosti.rs

  • Novi propisi o auto-školama: Trenutni troškovi 300 €, ali najavljeno je poskupljenje. Trenutno polaznik na praktičnom ispitu vozi 10 minuta, a po novom od 30 do 45 minuta

   Novo polaganje vozačkog ispita još nije stupilo na snagu, ali kada bude počelo da se primenjuje, učenici će morati da izdvoje od 600 do 800 evra za sve troškove. 

   Drastično poskupljenje je, kažu u auto-školama, nužno jer će novi propisi produžiti obuku, podići standarde, uvesti kamere i kompjutere u učionice i doneti mnoge druge novine.

   Kako su nam rekli u Auto-školi „Pravo“, već dosta puta su rokovi za početak novog način polaganja vozačkog ispita pomerani, a poslednje najave su bile da će se to dogoditi do kraja ovog meseca.

   - Vlasnici auto-škola su svesni šta će novi pravilnik doneti, ali više niko nije siguran kada će to početi da se primenjuje - rekli su nam u AŠ „Pravo“. 

   - Mi za sada radimo po starom programu, ali mislimo da neće biti većih problema da unesemo sve neophodne novine. Ipak, kako nam je rečeno, za te izmene biće dat prelazni period kako bi škole mogle da se adekvatno pripreme. Konkretno, kamere u učionicama i u automobilima, kao i ABS sistemi na svim vozilima su nešto za šta treba vremena da bi se u potpunosti implementiralo.

   Trenutno se cena upisa sa časovima na boljim automobilima kreće oko 200 evra, a na to treba dodati i cenu teoretskog i praktičnog testa za koje treba izdvojiti po 3.500 dinara. 

   Za konačnu računicu moraju se uzeti u obzir dodatni časovi, čija je cena od 700 do 1.000 dinara, kao i verovatnoću da nećete sve uspeti da položite iz prvog puta. Tako konačna cifra dolazi na oko 300 evra, odnosno jedna prosečna srpska plata.

   - Trenutno su cene poprilično visoke za prosečnu srpsku porodicu, ali će sa novim programom one sigurno dodatno skočiti - objasnili su nam u AŠ „Pravo“. 

   - Primer toga kako će novi pravilnik podići cene, je to što on predviđa da učenik na praktičnom ispitu vozi čak od 30 do 45 minuta. Trenutno to traje maksimalno 10 minuta, pa je logično da će i izlazak na testove biti skuplje.

   Nacrt pravilnika o auto-školama, predviđa šestomesečno pohađanje teoretske nastave. Zbog nje će sve firme koje se bave obukom budućih vozača morati da učionice opreme kamerama i umreženim kompjuterima koji će biti povezani sa centralnim sistemom.

   Praktična obuka kandidata i dalje će se obavljati na časovima koji traju 45 minuta ili na dva spojena časa u ukupnom trajanju od 90 minuta.

   - Sat praktične obuke instruktora vožnje obuhvata čas praktične obuke kandidata u trajanju od 45 minuta, evaluaciju izvedene obuke, vreme potrebno za vođenje propisanih evidencija i utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje praktične obuke, u trajanju od 5 minuta i odmor u trajanju od 10 minuta- navodi se u pravilniku. 

   - Ukoliko instruktor vožnje praktičnu obuku kandidata obavlja na dva spojena časa, u tom slučaju vreme potrebno za vođenje propisanih evidencija, utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje praktične obuke, analizu i ocenu izvedene obuke je 10 minuta, a odmor nakon tih časova je 20 minuta.

   Inače, Zakon o vozačkim dozvolama se promenio 14. januara ove godine sa ciljem da se više uskladi sa evropskim propisima. On je tako uveo polaganje AM ispita za motorna vozila, koji je zamenio nekadašnji PSP. Takođe, umesto pet vozačkih kategorija sada postoji 17. Stare A, B, C, D i E, su dopunjene sa AM, A1, A2, A, zatim B1, B, BE, C1, C1E, C i CE. Novitet su i D1, D1E, D, DE, F i M.

   Teorijska nastava
   Kako se navodi u Pravilniku o teorijskoj i praktičnoj obuci, program teorijske obuke se sastoji od 14 stavki. To su bezbednost saobraćaja, vozač, put, vozilo, pravila saobraćaja, ostali učesnici u saobraćaju, saobraćajna signalizacija, prevoz tereta i lica vozilima, vozačke dozvole, dužnost učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode, posebne mere i ovlašćenja, postupanje vozača u saobraćaju na putu, posledice nepoštovanja propisa u saobraćaju i praktične vežbe.

   Izvor: www.novosti.rs


  •