• Kategorije vozila

   • 27. Januar 2009.

  • Definicije kategorija vozila

   Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije "A, B, C, D i E".

   - U kategoriju "A" spadaju motocikli.

   - U kategoriju "B" spadaju motorna vozila, osim vozila kategorije "A", čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam sedišta, ne računajući sedište za vozača.

   - U kategoriju "C" spadaju motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg.

   - U kategoriju "D" spadaju motorna vozila za prevoz lica koja, osim sedišta za vozača, imaju više od osam sedišta (autobusi).

   - U kategoriju "E" spadaju skupovi vozila čija vučna vozila spadaju u kategoriju "B, C ili D", a priključna vozila su mase veće od 750 kg.

   - Vozači motornih vozila kategorije "B, C ili D" imaju pravo da upravljaju motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lake prikolice, a vozači motornih vozila kategorije "B" i vozilima te kategorije kad im je pridodato priključno vozilo čija masa nije veća od mase vučnog vozila, ako najveća dozvoljena masa tih vozila ili skupa vozila nije veća od 3.500 kg.

   Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije "D" ima pravo da upravlja i motornim vozilima kategorije "B i C", a vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima kategorije "C" ima pravo da upravlja i motornim vozilom kategorije "B".


  •