• Kome se žaliti

   • 23. Jul 2008.

  • Kome se žaliti kada smatrate da su vas banka, lizing kuća ili osiguravajuća kuća oštetili

    <b>Poziv na broj 0800 111 110 je besplatan</b> Poziv na broj 0800 111 110 je besplatan

   Ukoliko ne uspete da rešite nesporazum usmenim putem sa nadležnim službenicima ili rukovodstvom, uputite pismeni prigovor banci, lizing kući ili osiguravajućoj kući.

   Ukoliko se Vaš problem ni tada ne reši, obavestite Narodnu banku Srbije, ali samo ako banka, lizing kuća ili osiguravajuća kuća o vašem prigovoru nije odlučila u roku od 30 dana ili je ocenila da Vaš prigovor nije osnovan.

   Tada prigovor, u dva primerka, dostavite Narodnoj banci Srbije uz kraći opis, vreme i mesto nastanka, kao i uz priloženi odgovor finansijske institucije ukoliko je negativno odgovorila na Vaš prigovor.

   NBS bi trebalo da Vam u roku od dva dana odgovori o preduzetim aktivnostima, a nakon maksimalno 16 dana dobijate i konačan odgovor.  Ukoliko i tada niste zadovoljni, možete zahtevati pokretanje postupka posredovanja – medijacije pred Narodnom bankom Srbije.

   U slučaju da prethodno niste predložili pokretanje postupka medijacije, Narodna banka Srbije može, ukoliko proceni da postoji osnov za dogovor, sama pozvati obe strane na medijaciju.

   Za dodatne informacije ili pitanja pozovite Informativni centar Narodne banke Srbije na telefon 0800 111 110 (poziv je besplatan).


  •