• Precizni Holanđani

   • 08. Maj 2008.

  • Satelitskim praćenjem do izračuvanja visine naknade za korišćenje puteva

   Naknadu za korišćenje puteva svi plaćamo jednako, što uglavnom važi i za ostale zemlje. Međutim, Holanđani su se dosetili i pronašli način kako da motivišu ljude da više koriste javni prevoz.

   Reč je o satelitskom praćenju svih vozila i preciznom merenju pređene kilometraže na osnovu koje se zatim izračunava visina naknade za korišćenje puteva. Istina, porezima i akcizama koje ulaze u cenu goriva vozači već plaćaju proporcionalno (u zavisnosti od potrošnje) u odnosu na distance koje prelaze, ali satelitskim praćenjem će biti dodatno motivisani da ne ulaze u centralne gradske zone ili da to bar ne čine u vreme kada je velika gužva.

   Naime, sistem će u obzir uzimati faktore kao što su ekološka podobnost vozila, zonu u kojoj se vozi, doba dana (u špicu je skuplje) i slično.

   Holanđani planiraju da uvedu satelitsko praćenje od 2011. godine i to prvo kod kamiona, dok bi sva putnička vozila trebalo da se nađu „na udaru“ do 2016. godine.


  •