• Komentari

  • Traže više cene tehničkih pregleda

   10. Novembar 2011.
   Izvor: www.novosti.rs
   Ministarstvu poljoprivrede i trgovine poslat je zahtev tri najveća udruženja tehničkih pregleda da odredi najnižu cenu, koja bi po njima iznosila 2.240 dinara za automobile
   Povratak na tekst


  •