• Produženje vozačke dozvole

   • 11. Oktobar 2007.

  • Procedura za produženje važenja vozačke dozvole

   Važenje vozačke dozvole produžava organ unutrašnjih poslova koji vozača vodi u svojoj evidenciji. 

   Uz popunjen zahtev za produženje važenja vozačke dozvole podnosilac zahteva prilaže:

   · vozačku dozvolu;

   · dokaz o uplati republičke administrativne takse za produženje važenja vozačke dozvole;

   · uverenje o zdravstvenoj sposobnosti vozača ako je vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja zbog nepovoljnog zdravstvenog stanja ili zato što je vozač navršio 65 godina života.

   Produženje važenja vozačke dozvole upisuje se u obrazac vozačke dozvole.


  •