• Pitanje: Rok od 45 dana za popravku

   • 06. April 2010.

  • Da li, ukoliko mi ne poprave auto za 45 dana, imam pravo na novi auto?

   Pošto imam problem sa automobilom koji u servisu nikako ne uspevaju da poprave (drhtanje motora i pove?ana potrošnja), interesuje me da li i za kola važi zakonski rok od 45 dana, nakon kojih moraju da mi daju nov automobil?

   Marko, Novi Sad

   Odgovor:

   Poštovani Marko,

   Za automobile tako?e važi rok od 45 dana – ukoliko za to vreme serviser ne popravi vozilo, imate pravo da dobijete novo. Me?utim, ovo se u praksi ekstremno retko dešava, pošto serviseri ponekad vrate vlasniku vozilo iako ga nisu popravili, kako ne bi probili pomenuti rok i tako sa sebe skidaju odgovornost. Vlasnik, kada primeti da kvar nije otklonjen, ponovo odlazi u servis, ali mu tada govore da je re? o drugom problemu. Stoga odmah nakon preuzimanja treba detaljno proveriti vozilo i odmah ga vratiti ukoliko kvar nije definitivno otklonjen. Što se ti?e problema sa motorom, u „najgorem“ slu?aju ?e do?i do zamene motora – zamena kompletnog automobila je gotovo nemogu?a.


  •