• Pitanje: Novi motor u automobilu

   • 01. Oktobar 2009.

  • Autu koji je moj otac kupio istekla je registracija. U međuvremenu on je zamenio motor. Kako ga registrovati?

   Pitanje:

   Autu koji je moj otac kupio istekla je registracija. U međuvremenu on je zamenio motor. Moje pitanje se odnosi na registraciju tog automobila. Naime, da li se on može odmah registrovati na tatino ime ili je kako su nam neki rekli potrebno izvršiti produženje registracije na ime starog vlasnika, ali sa novim motorom pa tek onda izvršiti preregistraciju?

   Sonja Eraković 

   Odgovor:

   Poštovana,

   Dobro su Vam rekli. Prvo je potrebno promeniti saobraćajnu dozvolu i uzeti novu sa upisanim brojem novog motora.

   Ukoliko je vlasnik motora isto lice:

   -          odjavljena saobraćajna dozvola

   -          tehnički pregled sa utvrđenim brojem bloka motora

   -          zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole

   -          prateće takse - dokaz o uplati

   Ukoliko je vlasnik motora drugo lice:

   -          kupoprodajni ugovor između prodavca i kupca (blok motora je oslobođen poreza na promet)

   -          odjavljena saobraćajna dozvola

   -          tehnički pregled sa utvrđenim brojem bloka motora

   -          zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole

   -          prateće takse - dokaz o uplati


  •