• Pitanje: Pri kojoj se brzini aktivira air-bag

   • 12. April 2010.

  • Opklada - pri kojoj se brzini aktivira vazdušni jastuk?

   Pitanje:


   U pitanju je opklada – pri kojoj brzini se aktivira air-bag?

   Odgovor:

   Otvaranje vazdušnog jastuka ne zavisi direktno od brzine kretanja automobila, već centralni procesor na osnovu podataka dobijenih od senzora (ponekad ih ima i sedam) odlučuje da li će ih aktivirati. U obzir se, između ostalog, uzimaju brzina kretanja, silina usporenja i zanošenja, te se procenjuje da li intezitet udarca opravdava upotrebu jastuka.

   Jedino tako se može otkloniti opasnost od aktiviranja u slučaju naletanja na udarnu rupu pri velikoj brzini ili „češanja“ sa vozilom iz druge trake.

   Još jedna od zabluda (u koju neverovatno mnogo ljudi veruje) jeste da se air-bag neće aktivirati sigurnosni pojas nije vezan.

   Pozdrav!


  •