• Ometanje radara

   • 19. Decembar 2006.
  • Malo smo vam pisali o automobilskim radarima koji detektuju policijske radare (lasere). Ali, nemojte zaboraviti da vas oni neće spasiti plaćanja kazne ako ste vozili preko dozvoljene brzine, već vas mogu samo obavestiti da nailazite na policiju.

   Ono što se često koristi u svetu jeste ometač radara ili radar jammer. Ima raznih vrsta, ali princip rada je manje-više isti: ometač registruje signal na određenoj frekvenciji i onda pošalje signal veće snage nego što je odbijeni signal. Tada dolazi do "zbunjivanja" policijskog radara i ispisivanja brzine vozila u vidu greške.

   U našoj zemlji nema konkretnog propisa koji se bavi ometačima radara. Zato treba biti pažljiv, posebno kada znamo da naša policija nije posebno edukovana po pitanju detektora i jammer-a. Zato ni detektor ni jammer (obično idu zajedno) ne morate baš držati na veoma vidljivom mestu u kabini.


  •