• Veće kamate na dinarske kredite

   • 09. Februar 2011.
   • Izvor: www.novosti.rs

  • Građane koji otplaćuju dinarske gotovinske i potrošačke kredite, neprijatno je ovih dana iznenadilo obaveštenje banaka da će im rata od sledećeg meseca biti veća

   Građane koji otplaćuju dinarske gotovinske i potrošačke kredite, neprijatno je ovih dana iznenadilo obaveštenje banaka da će im rata od sledećeg meseca biti veća. 

   Ovo se odnosi na zajmove odobrene sa promenjivom kamatnom stopom, koja zavisi od belibora, odnosno kamate po kojoj su banke spremne da jedna drugoj prodaju dinare na međubankarskom tržištu. 

   Kako je došlo do njenog povećanja, banke su počele da usklađuju svoje kamate, odnosno da ih podižu na zajmove u domaćoj valuti.

   To znači da građanin koji je na primer, prošle godine refinansirao u svojoj banci kredit u evrima i prešao na dinarsku varijantu, zbog velikog rasta kursa, sada će, opet morati da izdvoji više za ratu. 

   Na primer, ukoliko je neko uzeo 300.000 dinara, na pet godina, sa kamatom od 15,90 odsto godišnje, i imao ratu od 7.500 dinara, zbog rasta belibora na 13,7 odsto, moraće od marta da izdvoji mesečno 8.268 dinara, ili za 768 dinara više, nego do sada.

   - Kamate na dinarske kredite sa promenjivom kamatnom stopom usklađuju se sa beliborom svaka tri meseca - kažu u jednoj banci. - Ova kamata je između ostalog zavisna od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije koja se u poslednjih pola godine značajno uvećala, sa osam na 12 odsto, tako da nam je poskupeo izvor finansiranja. Ovo povećanje se ne odnosi na kreditne kartice i dozvoljene minuse.

   Tokom prošle godine, neke banke su počele da smanjuju kamate na dinarske kredite, tako da se u jednom trenutku cena ovih i zajmova vezanih za evro gotovo izjednačila, a u pojedinim bankama je čak i bila niža. Tako su kamate na dinarske pozajmice dostigle nivo od minimum 15,60 odsto. Sada su kamate „krenule“ u drugom smeru, odnosno rastu.

   Izvor: www.novosti.rs


  •