• Provizije idu u nebesa

   • 02. Decembar 2010.
   • Izvor: www.novosti.rs

  • Samo od naknada ove godine bankari zaradili 27,6 milijardi dinara. Jedna od najskupljih je naknada za prevremenu optlatu kredita ili dela zajma

   Banke u Srbiji u prvih devet meseci ove godine najviše su zaradile od naknada naplaćenih građanima i privredi - 27,6 milijardi dinara. 

   Kako ističe portal „Kamatica.com“ koji je sproveo ovo istraživanje, to je više od ukupnog profita svih 34 banaka. Sedam banaka je ostvarilo prihode od naknada veće od milijardu dinara, a šest banaka je imalo zaradu od provizija ispod 100 miliona dinara. Ostale banke su inkasirale između 500 miliona i milijardu dinara.

   Banke naplaćuju različite provizije i naknade od privrede i stanovništva. To su naknade za vođenje tekućih računa, obavljanje menjačkih poslova, prenošenje naloga transfera novca u zemlji i inostranstvu, izdavanje različitih potvrda, naknade za obradu kreditnih zahteva, naknade za prevremenu otplatu kredita.

   Naknade za obradu kreditnih zahteva se naplaćuju kao procentualni deo isplaćenog kredita i različite su zavisno od vrste kredita. Tako, na gotovinske, potrošačke i auto-kredite, naknade za obradu kreditnih zahteva se naplaćuju u visini od 2-3,5 odsto od odobrenog kredita. Kada su u pitanju stambeni krediti, naknade se naplaćuju u visini od 0,5 odsto do dva odsto zavisno od modela stambenih kredita.

   Uz naknade za obradu kreditnih zahteva, jedna od najskupljih bankarskih naknada je naknada za prevremenu otplatu kredita ili dela zajma.

   Primer
   Za gotovinski kredit u visini 3.000 evra, naknada banke može dostići visinu od 105 evra. U slučaju stambenog kredita u vrednosti od 75.000 evra, što je prosečna vrednost stambenog kredita za kupovinu stana u Beogradu, visina naknade poslovne banke može dostići 1.500 evra.

   Izvor: www.novosti.rs


  •