• Od marže boli glava

   • 09. Mart 2010.
   • Izvor: www.novosti.rs

  • Bankarske marže u Srbiji najviše su ne samo u regionu nego i u Evropi

   Bankarske marže u Srbiji najviše su ne samo u regionu nego i u Evropi i iznose, zavisno od valute za koju je vezan kredit, od sedam do 25 odsto! 

   To znači da se zajmovi u našoj zemlji prodaju od osam do 35 odsto. Ovako visoke kamate bankari pravdaju time da je ulaganje u Srbiji rizično i strahuju da će sve teže naplaćivati odobrene zajmove.

   U poslednjih mesec i po dana Srbija je dobila dve međunarodne potvrde o poboljšanju poslovnog rejtinga. Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj i rejting agencija “Dan i Bredstrit”prvi put je svrstala našu zemlju u grupu zemalja s umerenim rizikom poslovanja. I pored toga, banke ne smanjuju svoje marže.

   Ukoliko je ukupna kamata na kredit vezan za evro osam odsto, euribor - kamata na evropskom tržištu je jedan odsto, a sve preko toga je zarada banke. Isto je i sa dinarskim zajmovima. Mali broj banaka primenjuje kamate ispod 20 odsto na ove pozajmice. Tako, ako je ukupna kamata 17 odsto, 9,5 procenata je osnovna kamata Narodne banke, a sve iznad toga je marža. Ovo je povoljna kamata na kredit u domaćoj valuti, jer većina banaka zaračunava kamate iznad 20 pa čak i 30 odsto za pojedine vrste zajmova.

   - Osnovni problem je što u Srbiji nikada nije bilo i što i dalje nema konkurencije među bankama, kao što je to, na primer, u Hrvatskoj, iako u ovoj zemlji samo tri banke imaju tržišno učešće od 50 odsto, a kod nas je to samo 30 odsto - kaže Đorđe Đukić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. 

   - U ovoj susednoj zemlji kamate su znatno niže na zajmova nego kod nas, ali je konkurencija prisutna, iako na prvi pogled izgleda da tri vodeće banke imaju monopol. Prema podacima, u janauru ove godine prosečna kamata na kratkoročne kredite stanovništvu u Srbiji je iznosila 36,53 odsto, a na stambene 5,92 odsto, ali tu su uključene i subvencionisane pozajmice.

   Zbog kreditnog rizika, koji podstiču neredovne i smanjene plate izražene u evrima, kako kaže Đukić, banke se štite tako što odbijaju klijente visokim kamatama. U sadašnjoj situaciji malo je onih koji su kreditno sposobni da se zaduže.

   Na ozbiljnije promene u pogledu snižavanja kamatnih stopa, po mišljenju Veroljuba Dugalića, generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije, i smanjenja rizika još malo će se pričekati,i pored pomaka koji su prisutni.

   Možda jeftinije?
   Banke koje su do sada najviše smanjile kamate na dinarske kredite - Sosijete ženeral, Unikredit, Erste i Folksbanka i dalje smatraju da će zajmovi u domaćoj valuti pojeftiniti. Naime, kako kaže Slavko Carić, predsednik IO Erste banke, ove godine referentna kamata NBS beležiće pad, a očekivanja su da će njen prosek biti oko osam odsto. To ukazuje da bi dinarski zajmovi trebalo da pojeftine.

   Izvor: www.novosti.rs


  •