• Saobraćajne kazne po meri plate

   • 21. Novembar 2011.
   • Izvor: www.novosti.rs

  • Po novčanom sankcionisanju saobraćajnih prekršaja u evropskoj smo sredini. Italijanima potrebne ček četiri plate da podmire najveću kaznu

   Najveća novčana kazna za saobraćajne prekršaje u Srbiji je 50.000 dinara. Po odnosu „najkazne“ i prosečne plate u zemlji, koja je 38.763 dinara, nalazimo se u evropskoj sredini.

   U Italiji su, na primer, potrebne četiri prosečne plate da bi se platila najskuplja kazna, a kod nas su za to dovoljna 1,3 prosečna primanja. Italijani, međutim, pomenuti cenovnik primenjuju samo za prestupe noću, danju su kazne za trećinu niže.

   Najveća novčana kazna u Srbiji nije „direktna“, već je predviđena za slučaj da vozač napravi neki od 100 prekršaja za koje je predviđeno sankcionisanje od 15.000 do 30.000 ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana, ali samo ako je uz činjenje tog prekršaja izazvao i neposrednu opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili prouzrokovao saobraćajnu nezgodu. 

   Neki od tih prekršaja su: ako se preticanje i obilaženje ne vrši sa leve strane, ako vozilo preseca organizovanu kolonu pešaka koja se kreće po kolovozu, ako u uslovima smanjene vidljivosti na vozilu nisu uključena zadnja poziciona svetla...

   Grešni vozači najbolji odnos plate i kazne imaju na Islandu - za najteži prekršaj dovoljna je tek petina prosečne plate. U Danskoj je odnos jedan prema jedan. A u Finskoj, Norveškoj, Švedskoj i Švajcarskoj se kazne za najozbiljnije prekršaje određuju prema visini zarade prekršioca. Što veća primanja, veća i kazna. Policija te podatke saznaje od poreskih organa. U Skandinaviji to nije nikakav problem - poreske prijave su tamo javno dostupne.

   U Češkoj takođe pripremaju promenu zakona kojom bi se stepenasto, u odnosu na visinu primanja, određivala kazna. Obrazloženje je da će se, kako je izjavio tamošnji ministar saobraćaja, tako „onemogućiti da dobro situirani, agresivni mladi vozači od autoputeva prave Divlji zapad“.

   Izvor: www.novosti.rs


  •