• Sređivanje Brankovog mosta "u hodu"

   • 18. Novembar 2011.
   • Izvor: www.politika.rs

  • Zamena „češljeva" između betonskih segmenata neće prouzrokovati zatvaranje mosta ili suženje kolovoza

   „Gazela” je kao nova, na redu je – Brankov most. Sleduje mu zamena dilatacionih spojnica („češljevi” između betonskih segmenata mosta) na novobeogradskom delu. Dobra vest je da ti radovi neće prouzrokovati zatvaranje ili suženje mosta, koji je u poslednje tri godine uzorno „mažen i pažen”.

   – Redovno se obavlja antikorozivna zaštita i održava sistem za odvod vode, a istovremeno se vodi računa i o stanju asfalta i signalizacije – ističe Petar Stojanović, šef Službe za održavanje mostova i pešačkih prolaza „Beograd puta”.

   Od 2009. do danas kompletno su sanirane, restaurirane i konzervirane kamene površine Brankovog mosta. Istovremeno su obnovljena sva četiri kamena i betonska stubišta, po dva sa svake strane mosta.

   – Cilj je bio da se ne naruši nekadašnji izgled kamenih površina. Kamen je očišćen netoksičnim hemijskim sredstvima, a zatim zaštićen, tako da se produži njegov vek. Odvodima za atmosferske padavine duž same konstrukcije, most smo zaštitili od štetnih uticaja vode, a na pešačkim stazama zamenjena je betonska podloga – nabraja Stojanović.

   U nadležnosti „Beograd puta” je više od 500 objekata – mostova, prolaza, prepusta, pasarela, podzemnih pešačkih prolaza...
   – S obzirom na to da pokrivamo veliki broj objekata, informacije o stanju na terenu dobijamo i od građana i od drugih komunalnih preduzeća – dodaje Stojanović.

   Period smanjenog obima radova, tokom zime, u ovom javnom preduzeću koristi se za inspekciju objekata. Početkom godine pravi se plan i predlog radova, a konačnu odluku o tome šta će se raditi tokom godine donosi Direkcija za puteve.

   – Oni usklađuju potrebe i mogućnosti. Određuju prioritete i obim radova, koje naši radnici izvršavaju. Naravno, ukoliko je nužna hitna intervencija, ona se preduzima bez obzira da li su ti radovi bili u planu ili ne – kaže Stojanović.

   D. Spalović

   ----------------------------------------------------------

   Kalcijum-hlorid bolji od industrijske soli
   U toku održavanja saobraćajnica u zimskom periodu, posebna pažnja se poklanja mostovima. Na njima je uvek niža temperatura i često su pod udarom vetra, pa se zbog toga mostovi, kao i saobraćajnice sa većim nagibom, poslednjih godina posipaju kalcijum-hloridom u tečnom stanju. On mnogo bolje, ali i brže od industrijske soli deluje na nižim temperaturama i manje je štetan po okolinu i metal.

   ----------------------------------------------------------

   Feniks na stubovima
   Brankov most sagrađen je na stubovima starog lančanog mosta kralja Aleksandra, prvog drumskog mosta na Savi. Objekat je pušten u saobraćaj 1934. godine, a srušila ga je vojska Jugoslavije početkom Drugog svetskog rata.

   Na stubovima i oporcima tog mosta sagrađena je nova konstrukcija, koja je puštena u saobraćaj 1956. Od tada, mostovska konstrukcija je dograđivana i proširivana, a od 1979. godine ima sadašnji izgled.

   Izvor: www.politika.rs


  •