• Traže više cene tehničkih pregleda

   • 10. Novembar 2011.
   • Izvor: www.novosti.rs

  • Ministarstvu poljoprivrede i trgovine poslat je zahtev tri najveća udruženja tehničkih pregleda da odredi najnižu cenu, koja bi po njima iznosila 2.240 dinara za automobile

   Tri najveća udruženja tehničkih pregleda Srbije poslala su zahtev Ministarstvu poljoprivrede i trgovine za određivanjem najniže cene TP koja bi po njima morala da iznosi 2.240 dinara bez PDV za putničke automobile.

   Drastično obezvređene cene tehničkog pregleda, derogiranje struke, pad svih kriterijuma i propuštanje velikog broja neispravnih vozila su jedan od razloga sve učestalijih saobraćajnih nesreća na našim putevima, kaže se između ostalog u dopisu najvećih udruženja tehničkih pregleda Srbije upućenom Ministarstvu poljoprivrede i trgovine.

   - Tražimo od ovog ministarstva koje je, po novom Zakonu o saobraćaju, nadležno za određivanje najniže cene tehničkog predloga da hitno reaguje - kaže Trifun Stojanović, predsednik UOTP, jednog od najvećih udruženja tehničkih pregleda.

   Izvor: www.novosti.rs


  •